معنی و ترجمه کلمه perceptual learning به فارسی perceptual learning یعنی چه

perceptual learning


روانشناسى : يادگيرى ادراکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها