معنی و ترجمه کلمه percussion fuze به فارسی percussion fuze یعنی چه

percussion fuze


علوم نظامى : ماسوره ضربتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها