معنی و ترجمه کلمه percussion به فارسی percussion یعنی چه

percussion


بهم خوردن ،عمل ضربتى ،ضربتى ،ضربت ،دق ،(مو ).اسباب هاى ضربى مثل طبل ودنبک
علوم مهندسى : تصادم
معمارى : ضربه زدن
علوم نظامى : چاشنى ضربتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها