معنی و ترجمه کلمه percutaneous به فارسی percutaneous یعنی چه

percutaneous


(طب )زير پوستى ،از راه پوست ،موثر در زير پوست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها