معنی و ترجمه کلمه perfect loss به فارسی perfect loss یعنی چه

perfect loss


زيان مطلق
بازرگانى : زيان خالص ،زيان خاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها