معنی و ترجمه کلمه perficient به فارسی perficient یعنی چه

perficient


موثر،نتيجه بخش ،سودمند،بدردخورنده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها