معنی و ترجمه کلمه perforated cover plates به فارسی perforated cover plates یعنی چه

perforated cover plates


صفحات مشبک
عمران : صفحات سوراخدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها