معنی و ترجمه کلمه performable به فارسی performable یعنی چه

performable


انجام دادنى ،عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها