معنی و ترجمه کلمه performance bonds به فارسی performance bonds یعنی چه

performance bonds


بازرگانى : ضمانتنامه انجام کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها