معنی و ترجمه کلمه perigean به فارسی perigean یعنی چه

perigean


( )perigeal(نج ).وابسته به حضيضى ،حضيضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها