معنی و ترجمه کلمه peril به فارسی peril یعنی چه

peril


مخاطره ،بيم زيان ،مسئوليت ،درخطر انداختن ،در خطر بودن
بازرگانى : خطر جدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها