معنی و ترجمه کلمه period of grace به فارسی period of grace یعنی چه

period of grace


مهلت
قانون ـ فقه : مهلت ،ضرب الاجل
بازرگانى : مهلت پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها