معنی و ترجمه کلمه periodicals به فارسی periodicals یعنی چه

periodicals


مجلاتى که بصورت دوره اى ماهانه سه ماهه
بازرگانى : سالانه و ... منتشر ميشوند

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها