معنی و ترجمه کلمه periphrastic به فارسی periphrastic یعنی چه

periphrastic


داراى حشو و زوائد،داراى الفاظ زائد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها