معنی و ترجمه کلمه permanent change of station به فارسی permanent change of station یعنی چه

permanent change of station


تغيير مکان دايمى
علوم نظامى : تغيير محل دايمى يکان انتقال دايم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها