معنی و ترجمه کلمه permanent duty station به فارسی permanent duty station یعنی چه

permanent duty station


محل خدمت دايمى
علوم نظامى : پادگان دايمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها