معنی و ترجمه کلمه permanent mold به فارسی permanent mold یعنی چه

permanent mold


قالبهائيکه متواليا "مورد استفاده
علوم مهندسى : قرار مى گيرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها