معنی و ترجمه کلمه permanent rank به فارسی permanent rank یعنی چه

permanent rank


درجه دايمى
علوم نظامى : رتبه دايمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها