معنی و ترجمه کلمه permanent به فارسی permanent یعنی چه

permanent


پايا،هميشگى ،دايمى ،پايدار،ابدى ،ثابت ،ماندنى ،سير دائمى
عمران : دائمى
معمارى : ماندنى
قانون ـ فقه : دائم ،ثابت
بازرگانى : هميشگى
علوم نظامى : ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها