معنی و ترجمه کلمه permanently به فارسی permanently یعنی چه

permanently


بطور هميشگى ،بطور ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها