معنی و ترجمه کلمه permit به فارسی permit یعنی چه

permit


اجازه دادن ،مجاز کردن ،روا کردن ،نديده گرفتن ،پروانه ،جواز،اجازه
قانون ـ فقه : جواز،پته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها