معنی و ترجمه کلمه persecution delusion به فارسی persecution delusion یعنی چه

persecution delusion


روانشناسى : هذيان گزند و اسيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها