معنی و ترجمه کلمه perseverate به فارسی perseverate یعنی چه

perseverate


خود به خود برگشتن ،اصرار در برگشتن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها