معنی و ترجمه کلمه persistence characteristic به فارسی persistence characteristic یعنی چه

persistence characteristic


الکترونيک : مشخصه پستاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها