معنی و ترجمه کلمه persistent inflation به فارسی persistent inflation یعنی چه

persistent inflation


تورم دائمى
بازرگانى : تورم مداوم

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها