معنی و ترجمه کلمه person placed under guardianship به فارسی person placed under guardianship یعنی چه

person placed under guardianship


قانون ـ فقه : مولى عليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها