معنی و ترجمه کلمه personable به فارسی personable یعنی چه

personable


خوش سيما،جذاب ،با شخصيت ،شخصى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها