معنی و ترجمه کلمه personal deposit fund به فارسی personal deposit fund یعنی چه

personal deposit fund


علوم نظامى : اعتبارات مربوط به پس انداز افراد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها