معنی و ترجمه کلمه personal salute به فارسی personal salute یعنی چه

personal salute


تير سلام براى افراد
علوم نظامى : مراسم سلام افراد برجسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها