معنی و ترجمه کلمه personnel development به فارسی personnel development یعنی چه

personnel development


روانشناسى : برنامه ريزى استخدامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها