معنی و ترجمه کلمه personnel psychology به فارسی personnel psychology یعنی چه

personnel psychology


روانشناسى : روانشناسى استخدامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها