معنی و ترجمه کلمه perspective grid به فارسی perspective grid یعنی چه

perspective grid


علوم نظامى : خطوط شبکه مختصاتى که روى عکس هوايى کشيده مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها