معنی و ترجمه کلمه pertubative به فارسی pertubative یعنی چه

pertubative


برهم زننده ،اشفته سازنده ،مضطرب سازنده ،اضطراب اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها