معنی و ترجمه کلمه pervasiveness به فارسی pervasiveness یعنی چه

pervasiveness


قوه سرايت يا اشباع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها