معنی و ترجمه کلمه pervasivenness به فارسی pervasivenness یعنی چه

pervasivenness


قوه نفوذ،قوه سرايت ،قوه اشباع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها