معنی و ترجمه کلمه perveance of a multi-electrode valve(tub به فارسی perveance of a multi-electrode valve(tub یعنی چه

perveance of a multi-electrode valve(tub


الکترونيک : پروه انس لامپ چند قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها