معنی و ترجمه کلمه pestilence به فارسی pestilence یعنی چه

pestilence


بيمارى طاعون ،ناخوشى همه جاگير،افت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها