معنی و ترجمه کلمه pestology به فارسی pestology یعنی چه

pestology


طاعون شناسى ،افت شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها