معنی و ترجمه کلمه petiolated به فارسی petiolated یعنی چه

petiolated


( )petiolate(گ.ش ).داراى دمگل ،ساقه دار،برگدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها