معنی و ترجمه کلمه petit mal به فارسی petit mal یعنی چه

petit mal


(طب )صرع مختصر
روانشناسى : صرع کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها