معنی و ترجمه کلمه petrol feed pump به فارسی petrol feed pump یعنی چه

petrol feed pump


علوم مهندسى : پمپ تغذيه بنزين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها