معنی و ترجمه کلمه petrol gage به فارسی petrol gage یعنی چه

petrol gage


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى بنزين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها