معنی و ترجمه کلمه petrol به فارسی petrol یعنی چه

petrol


(انگليس )بنزين
معمارى : نفت
بازرگانى : نفت
علوم نظامى : بنزين گيرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها