معنی و ترجمه کلمه pettiforggery به فارسی pettiforggery یعنی چه

pettiforggery


حيله بازى يا مغالطه در وکالت ،تشبث بوسائل پست

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها