معنی و ترجمه کلمه petty session به فارسی petty session یعنی چه

petty session


قانون ـ فقه : دادگاه سيار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها