معنی و ترجمه کلمه petunia به فارسی petunia یعنی چه

petunia


(گ.ش ).گل اطلسى ،رنگ قرمز مايل بابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها