معنی و ترجمه کلمه ph به فارسی ph یعنی چه

ph


(ش ).علامت لگاريتم منفى براى غلظت يون هيدروژن برحسب گرم اتم درهر ليتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها