معنی و ترجمه کلمه phallus به فارسی phallus یعنی چه

phallus


قضيب ،الت ذکور،الت تناسلى مرد،کير
روانشناسى : نماد قضيب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها