معنی و ترجمه کلمه phantomed cable به فارسی phantomed cable یعنی چه

phantomed cable


الکترونيک : کابل چهار سيمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها