معنی و ترجمه کلمه phase angle به فارسی phase angle یعنی چه

phase angle


علوم مهندسى : زاويه احتلاف فاز
الکترونيک : زاويه فاز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها